Giáo Xứ Hưng Văn

Giáo Khu Thánh Tô-ma Mừng Bổn Mạng 03/07/2024

Giáo Khu Thánh Tô-ma Mừng Bổn Mạng 03/07/2024

Đứng trước sự xoay vần của cuộc đời, chúng ta hãy suy ngẫm kĩ càng về hình ảnh của Thánh Tô-ma Tông đồ để rút ra cho bản thân những bài học đáng giá về niềm tin vào Thiên Chúa.

Video

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.