Giáo Lý Đức Tin

Giáo lý - Vấn đề Người có tội

Giáo lý - Vấn đề Người có tội

“Chúa Giêsu từng nói: Ta đến để tìm người tội lỗi chứ không tìm người công chính.(Mt 9: 13). Vậy người có tội đâu còn phải lo lắng gì nữa phải không, vì Chúa đến để tìm họ mà?”

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.