Chầu Thánh Thể

Bí tích Thánh Thể là gì ?

Bí tích Thánh Thể là gì ?

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể như thế nào? Khi nào thì bánh và rượu biến đổi thành Mình và Máu Thánh Chúa Kitô?

  • Bí Tích Thánh Thể - Xa Lộ Đến Thiên Đàng.

    Bí Tích Thánh Thể - Xa Lộ Đến Thiên Đàng.

    Thánh Lễ là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống đức tin người Công giáo, cho nên linh mục tìm mọi dịp dâng lễ cho giáo dân. Lãnh nhận Thánh Thể, chúng ta được tham dự vào sự sống thần linh của...

  • Tại Sao Chầu Thánh Thể?

    Tại Sao Chầu Thánh Thể?

    Bí tích Thánh Thể đến với chúng ta qua hy tế Thánh Thể, hy tế Thánh Lễ. Điều này thật hiển nhiên vì Thánh Lễ là sự đổi mới cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.