DANH SÁCH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ - NIÊN KHOÁ 2023-2027

                       BAN THƯỜNG VỤ

GIÁO XỨ HƯNG VĂN - Niên Khoá: 2023 – 2027

STT

TÊN THÁNH

          HỌ & TÊN

 NĂM SINH

    CHỨC VỤ

 01

 GIUSE

 NGUYỄN ĐẮC THUỶ

12.03.1973

Chánh Trương

 02

 PHÊRÔ

 CAO VĂN THANH

11.12.1965

 Phó Nội

 03

 PHÊRÔ

 NGUYỄN HOÀNG CHÂU

01.01.1964

 Phó Ngoại

 04

 VINCENTE

 VŨ ĐỨC THẠCH

11.07.1960

 Thủ Quỹ

 05

 PHÊRÔ

 TẠ VĂN TOÀN

17.02.1969

 Thư ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÝ ÔNG TRÙM KHU

Niên Khoá: 2023 – 2027

STT

TÊN THÁNH

           HỌ & TÊN

 NĂM SINH

        GIÁO KHU

 01

 PHÊRÔ

 TRẦN VĂN NHƯỜNG

 1965

Thánh Gioanbaotixita

 02

 GIUSE

 ĐỖ THANH BÌNH

 1969

Thánh Gioanbaotixita

 03

 PHÊRÔ

 NGUYỄN VĂN HIỀN

01.01.1960

Thánh Gioanbaotixita

 04

 PHÊRÔ

 TRẦN MINH TRUNG

 1978

 Thánh Giuse

 05

 PHÊRÔ

 NGUYỄN VĂN TUÂN

 (TUẤN KHOÁ)

 1980

 Thánh Giuse

 06

 GIOAN

NGÔ QUANG VINH

15.10.1971

 Mẹ Thiên Chúa

 07

 ANTÔN

NGUYỄN DUY KHÁNH

20.12.1985

 Mẹ Thiên Chúa

 08

 ĐAMINH

 LÊ HỒNG PHÚ

22.12.1971

 Thánh Tôma

 09

PHÊRÔ

NGUYỄN QUÝ THIỆN

 1965

 Thánh Tôma

 10

 PHÊRÔ

 TRẦN VĂN THANH

 1969

 Thánh Anna

 

 11

 GIUSE

 TRẦN MINH CẨN

 1968

 Thánh Anna

 

 12

GIUSE

 TRẦN QUANG

30.04.1975

 Suối Lớn

 13

GIUSE

 BÙI VĂN LONG

 1970

 Suối Lớn

 14

 GIOAN

 NGUYỄN HÙNG ĐƯỜNG 

 1975

 Suối Lớn

 15

 PHÊRÔ

NGÔ VĂN CƯỜNG

15.03.1979

 Hòn Rỏi

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.