Đức Cha Giuse Trần Văn Toản giúp Tĩnh Tâm cho Quý Cha, Quý Thầy, Quý Soeur & HĐMV Gx

Đức Cha Giuse Trần Văn Toản giúp Tĩnh Tâm cho Quý Cha, Quý Thầy, Quý Soeur & HĐMV Gx trên đảo Phú Quốc! (22 & 23/03/2024)

Đức Cha dâng Thánh lễ tại Núi Đức Mẹ - Gx. Hưng Văn, An Thới

Đức Cha Tĩnh Tâm cho Quý Cha, Quý Thầy, Quý Soeur & HĐMV Gx

 

 

 

 

 Đức Cha dâng Thánh lễ tại Nhà Thờ  Gx. Hưng Văn, An Thới

 

 

 

 

 

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.