MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE

 

NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG NGÀY LỄ KÍNH THÁNH GIUSE

Gx. Hưng Văn - Mừng kính Thánh Giuse
Bổn mạng Cha xứ Giuse
Thầy xứ
BM Giáo khu T. Giuse
Một số quý Ông, các anh và các em Thiếu Nhỉ Nam

 

 

 

 

 

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.