MỪNG LỄ KÍNH THÁNH CẢ GIUSE

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA XỨ GIUSE

Nguyện Xin Thánh Cả Giuse, xưa đã gìn giữ Chúa Giêsu và Đức Mẹ, thì nay cũng gìn giữ che chở Hội Thánh Chúa, cùng các vị Chủ chăn nhận Thánh cả Giuse là Quan Thầy, cách riêng cho Cha xứ Giuse. Xin ban cho các ngài tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để các ngài chăm sóc đoàn chiên mình. Xin ơn sức khoẻ và bình an xuống cho Cha Xứ.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.