Sắc lệnh ơn toàn xá trong Năm Thánh Giu-Se

SẮC LỆNH ƠN TOÀN XÁ

TRONG NĂM THÁNH GIU-SE (8/12/2020 - 8/12/2021)

Chuyển ngữ từ bản văn tiếng Ý và tiếng La-tinh: Lm. Xuân Hy Vọng

 

Hôm thứ ba ngày 8 tháng 12, Lễ Trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã công bố Năm Thánh Giu-se nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày thánh nhân được tuyên phong là quan thầy của Giáo hội Hoàn vũ. Năm Thánh sẽ bắt đầu ngay từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 và kết thúc vào ngày 8 tháng 12 năm 2021, theo một Sắc lệnh đã được Đức Thánh Cha ủy quyền cho Tòa Ân Giải Tối Cao công bố.

Sắc lệnh cho biết Đức Phan-xi-cô đã thiết lập Năm Thánh Giu-se để “mọi thành phần tín hữu theo gương thánh nhân có thể củng cố đời sống đức tin hằng ngày của họ trong việc hoàn thành thánh ý Chúa”.

Sắc lệnh nói thêm rằng Đức Thánh Cha đã ban các ân xá đặc biệt để đánh dấu Năm Thánh này.SẮC LỆNH

Ơn đặc xá được ân ban nhân dịp Năm Thánh Giu-se do Đức Thánh Cha Phan-xi-cô công bố nhân kỷ niệm 150 năm tuyên bố Thánh Cả Giu-se là Bổn mạng của Giáo hội hoàn vũ.

Hôm nay đánh dấu kỷ niệm 150 năm Sắc lệnh Quemadmodum Deus, mà Chân phước Giáo hoàng Pi-ô IX đã công bố Thánh Giu-se là Quan Thầy Bảo Trợ của Giáo hội Công giáo, khi cảm động trước những hoàn cảnh hiểm nghèo thê lương như thù địch thế gian đang bủa vây Giáo hội.

Nhằm tiếp tục trao phó toàn thể Giáo hội dưới sự bảo trợ quyền năng của Dưỡng phụ Chúa Giê-su, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã thiết lập một Năm đặc biệt về Thánh Cả Giu-se. Năm Thánh bắt đầu kể từ hôm nay, ngày kỷ niệm công bố Sắc lệnh Quemadmodum Deus, cũng là ngày Lễ Trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng là Hiền Thê của Thánh Giu-se cực thanh cực tịnh; và sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 12 năm 2021. Trong suốt năm này, theo gương Thánh nhân, mỗi người tín hữu có thể củng cố đời sống đức tin hằng ngày của mình, ngõ hầu thực hiện trọn vẹn thánh ý Chúa.

Vì thế, tất cả các tín hữu sẽ có cơ hội tham dự qua những lời cầu nguyện và việc lành phúc đức, hầu được Thánh Giu-se – là vị đứng đầu Gia đình Na-za-rét trên trời – hộ phù, yên ủi, xoa dịu khỏi muộn phiền sầu não nơi con người và xã hội đang đè nặng lên thế giới đương đại.

Lòng tôn kính Thánh Cả Giu-se, Dưỡng phụ Chúa Cứu Thế, đã phổ biến rộng rãi trong suốt quá trình lịch sử của Giáo hội. Lòng tôn sùng này không đơn thuần chỉ dành cho ngài những hình thái thờ kính cao nhất sau Mẹ Thiên Chúa, và là Hiền Thê ngài; mà còn biểu đạt lòng cậy trông, xin ngài bảo trợ trong nhiều hoàn cảnh.

Huấn quyền Giáo hội tiếp tục khám phá ra những chiều kích cũ và mới trong kho tàng của Thánh Cả Giuse, như người chủ nhà trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu trình bày: người “lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ” (Mt 13, 52).

Thông qua Sắc lệnh này, các ơn xá mà Tòa Ân Giải Tối Cao công bố, được ban hành theo ý Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, và được ưu ái trao ban trong Năm Thánh Giu-se, sẽ giúp ích rất nhiều trong việc thông đạt trọn vẹn mục đích đã định.

Ơn Toàn Xá được ban trong các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha) cho những tín hữu từ bỏ mọi quyến luyến với tội lỗi, miễn là họ tham gia Năm Thánh Giu-se vào các dịp và theo cách thức được chỉ định bởi Tòa Ân Giải Tối Cao.

a. Thánh Cả Giu-se, con người chân chính của đức tin, mời gọi chúng ta tái khám phá mối quan hệ con thảo với Chúa Cha, canh tân lòng trung thành với lời cầu nguyện, lắng nghe và đáp lại bằng sự phân định sâu xa thánh ý Thiên Chúa. Ơn Toàn Xá được ban cho những ai suy niệm Kinh Lạy Cha trong khoảng thời gian ít nhất 30 phút, hoặc tham gia vào Khóa Tĩnh tâm tối thiểu một ngày, bao gồm một bài suy niệm về Thánh Giu-se.

b. Trong Tin Mừng, Thánh Giu-se được mệnh danh là “người công chính” (x. Mt 1, 19): ngài là người giám hộ “những bí nhiệm thầm kín ẩn sâu ở đáy tim và tâm hồn” [1], giữ gìn kho tàng mầu nhiệm của Thiên Chúa, và do đó là đấng bảo trợ lý tưởng của gia đình, thúc giục chúng ta tái khám phá giá trị của sự thinh lặng, thận trọng cũng như trung thành hoàn thành trách vụ của mình. Nhân đức công chính mà thánh nhân thực hành một cách gương mẫu là sự gắn bó hoàn toàn với lề luật Chúa, luật của lòng xót thương, “bởi vì chính lòng thương xót Chúa đã dẫn đưa công lý chuyên chính đến nơi viên mãn” [2]. Vì vậy, những ai noi gương Thánh Cả Giuse thực hiện một việc thương xót thể xác hoặc thiêng liêng, đều nhận được một Ơn Toàn Xá.

c. Chiều kích chính yếu trong ơn gọi của Thánh Giu-se là làm người giám hộ gia đình Thánh Gia Na-za-rét, phu quân Đức Trinh Nữ Ma-ri-a và là thân phụ chính thức của Đức Giê-su. Để thúc đẩy mọi gia đình Ki-tô hữu tái tạo bầu khí hiệp thông mật thiết, bác ái và cầu nguyện mà gia đình Thánh Gia đã từng sống, thì Ơn Toàn Xá được ban cho những ai đọc kinh Mân Côi trong gia đình và giữa đôi bạn đính hôn.

d. Vào ngày 1 tháng 5 năm 1955, Tôi tớ Thiên Chúa Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII đã thiết lập lễ kính Thánh Giu-se Thợ, “với ước muốn mọi người công nhận phẩm giá của công việc, và điều này sẽ truyền cảm hứng cho đời sống xã hội cũng như luật lệ, dựa trên sự phân bổ công bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ” [3]. Vì vậy, Ơn Toàn Xá được ban cho bất cứ ai hằng ngày phó thác mọi sinh hoạt bản thân trong sự bảo trợ của Thánh Giu-se; và cũng được trao cho bất kỳ tín hữu nào khấn xin lời chuyển cầu của Nghệ nhân miền Na-za-rét xưa, ngõ hầu những ai đang tìm kiếm công ăn việc làm có thể tìm thấy và công việc của mọi người được xứng đáng hơn.

e. Cuộc lánh nạn Ai Cập của gia đình Thánh Gia “cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa hiện diện ở những nơi con người gặp nguy hiểm, nơi con người đau khổ, nơi con người phải chạy trốn, nơi con người trải qua sự từ khước và ruồng bỏ” [4]. Ơn Toàn Xá được ban cho những tín hữu nào đọc Kinh Cầu Thánh Giu-se (đối với truyền thống La-tinh), hoặc hát toàn bộ hoặc ít nhất một phần Thánh ca kính Thánh Giu-se (đối với truyền thống By-zan-tin), hoặc đọc một số kinh nguyện với Thánh Giu-se khác, phù hợp với truyền thống phụng vụ của mình, cầu xin cho Giáo hội đang bị bách hại cả bên trong và ngoài thế giới, cũng như cầu cho tất cả các Ki-tô hữu đang chịu mọi hình thức bách hại.

Thánh Tê-rê-xa A-vi-la đã công nhận Thánh Giu-se là quan thầy bảo vệ chúng ta trong mọi trạng huống cuộc sống: “Dường như Thiên Chúa ban cho chúng ta các vị Thánh để trợ giúp ta trong những nhu cầu khác nhau, nhưng tôi cảm nghiệm rằng Thánh Cả Giu-se vinh quang mở rộng sự bảo trợ của ngài trong mọi trường hợp” [5]. Gần đây nhất, Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II nhắc lại rằng hình tượng Thánh Giu-se “liên quan mới mẻ với Giáo hội trong thời đại chúng ta, và đối với thiên niên kỷ mới của Ki-tô giáo” [6].

Để tái khẳng định tính phổ quát của sự bảo trợ nơi Thánh Giuse đối với Giáo hội, ngoài những dịp nói trên, Tòa Ân Giải Tối Cao ban Ơn Toàn Xá cho các tín hữu đọc bất cứ kinh nguyện nào đã được phê chuẩn, hoặc thực hành một việc đạo đức để tôn vinh Thánh Cả Giu-se, chẳng hạn đọc kinh “Ad te Beate Ioseph” [Kinh Ông Thánh Giuse Bầu Cử], đặc biệt vào các ngày 19 tháng 3 và ngày 1 tháng 5, vào dịp Lễ Thánh Gia Thất, hay vào Chúa Nhật lễ Thánh Giu-se (theo truyền thống By-zan-tin), hoặc vào ngày 19 mỗi tháng và thứ tư mỗi tuần dành riêng để kính Thánh Giu-se theo truyền thống La-tinh.

Trong bối cảnh an toàn sức khỏe cấp bách hiện nay, ơn toàn xá được trao ban rộng rãi đặc biệt cho người cao tuổi, bệnh nhân, người hấp hối và tất cả những ai không thể ra khỏi nhà với lý do chính đáng, miễn là họ có lòng từ bỏ mọi quyến luyến tội lỗi, và ước muốn hoàn thành càng sớm càng tốt ba điều kiện thông thường nơi nhà riêng hoặc nơi họ buộc phải cư trú, mỗi khi họ nguyện kinh hay làm một việc xuất phát từ lòng đạo đức tôn kính Thánh Giu-se, vị thánh an ủi bệnh nhân và bảo trợ cho ơn chết lành, đồng thời tín thác dâng hiến cho Chúa những đau đớn và khó khăn trong cuộc sống của họ.

Để giúp anh chị em giáo dân đạt được ơn thánh nhờ những điều kiện thuận lợi về phương diện mục vụ, Tòa Ân Giải Tối Cao khẩn thiết xin tất cả các linh mục được trao phó những năng quyền tương thích, hãy sẵn sàng quảng đại thông ban qua việc cử hành Bí tích Hoà giải, và trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân.

Sắc lệnh này có hiệu lực trong Năm Thánh Giu-se, bất luận mọi quy định ngược lại.

Ban hành tại Rô-ma, trụ sở Tòa Ân Giải Tối Cao, vào ngày 8 tháng 12 năm 2020.

+ Đức Hồng Y Mauro Piacenza
Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao

Đức Ông Krzysztof Nykiel
Nhiếp chính

 

L. + S.

Prot. n. 866/20/I

 

CHÚ THÍCH:

[1] Giáo hoàng Pi-ô XI, Discorso in occasione della proclamazione dell’eroicità delle virtù della Serva di Dio Emilia de Vialar [tạm dịch: Diễn văn nhân dịp công bố nhân đức kiên vững của Tôi Tớ Thiên Chúa Emilia de Vialar], trong “Tờ Quan sát viên Rô-ma”, năm 75, số 67, ngày 20-21/3/1935, 1.

[2] Giáo hoàng Phan-xi-cô, Buổi yết kiến chung (3/2/2016).

[3] Giáo hoàng Pi-ô XII, Discorso in occasione della Solennità di San Giuseppe artigiano [tạm dịch: Diễn văn nhân dịp Lễ kính Thánh Giu-se Thợ] (1/5/1955), trong Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII [tạm dịch: Các bài diễn văn và Sứ điệp Truyền thanh của Đức Giáo hoàng Pi-ô XII], XVII, 71-76.

[4] Giáo hoàng Phan-xi-cô, Kinh Truyền Tin (29/12/2013).

[5] Thánh Tê-rê-sa A-vi-la, Vita [Sự sống], VI, 6 (trad. it. In Ead. [được chuyển ngữ trong loạt văn phẩm uỷ quyền], Tutte le opera [tạm dịch: Tất cả tác phẩm], M. Bettetini biên soạn, Mi-la-nô 2018, 67).

[6] Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II, Tông huấn Redemptoris Custos trình bày về hình tượng và sứ mệnh của Thánh Giu-se trong đời sống của Đức Ki-tô và Giáo Giáo hội (15/8/1989), 32.

Phụ Lục

Kinh tiếng La-tinh Ad te Beate Ioseph

AD te beate Ioseph, in tribulatione nostra confugimus, atque, implorato Sponsae tuae sanctissimae auxilio, patrocinium quoque tuum fidenter exposcimus. Per eam, quaesumus quae te cum immaculata Virgine Dei Genetrice coniunxit, caritatem, perque paternum, quo Puerum Iesum amplexus es, amorem, supplices deprecamur, ut ad hereditatem, quam Iesus Christus acquisivit Sanguine suo, benignus respicias, ac necessitatibus nostris tua virtute et ope succurras.

Tuere, o Custos providentissime divinae Familiae, Iesu Christi subolem electam; prohibe a nobis, amantissime Pater, omnem errorum ac corruptelarum luem; propitius nobis, sospitator noster fortissime, in hoc cum potestate tenebrarum certamine e caelo adesto; et sicut olim Puerum Iesum e summo eripuisti vitae discrimine, ita nunc Ecclesiam sanctam Dei ab hostilibus insidiis atque ab omni adversitate defende: nosque singulos perpetuo tege patrocinio, ut ad tui exemplar et ope tua suffulti, sancte vivere, pie emori, sempiternamque in caelis beatitudinem assequi possimus. Amen.

Kinh Tiếng Anh: To Thee, O blessed Joseph

To you, O Blessed Joseph, we have recourse in our affliction, and having implored the help of your most holy Spouse, we seek with confidence thy patronage also. By that affection wherewith you were united to the Immaculate Virgin, Mother of God; by the fatherly love with which you did embrace the Child Jesus, we humbly beseech you to look down with gracious eye upon that inheritance which Jesus Christ purchased for us by His Blood, and to help us in our need by your powerful intercession.

Defend, O you most watchful guardian of the Holy Family, the chosen offspring of Jesus Christ. Keep from us, O most loving father, all blight of error and corruption. Aid us from on high, O you our most valiant defender, in this conflict with the powers of darkness. And even as of old you did rescue the Child Jesus from the peril of His life, so now defend God’s Holy Church from the snares of the enemy and from all adversity. Shield us ever under thy patronage, so that imitating thy example and strengthened by your help, we may live a holy life, die a happy death, and attain to everlasting bliss in heaven. Amen.

Kinh Ông Thánh Giu-se Bầu Cử


Lạy ơn Ông Thánh Giu-se. Chúng con chạy đến cùng Người, trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đã làm Bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng, mà xin Ông Thánh Giu-se bầu cử cho chúng con như vậy.

Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm Bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng thương Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giê-su, thì chúng con xin Ông Thánh Giu-se ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giê-su đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép Người, mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.

Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giê-su cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giê-su đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu! Chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời hay gìn giữ chúng con, xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ. Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giê-su cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rầy chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy, cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người, và trông cậy vì quyền thế Người, cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.