THỨ SÁU TUẦN THÁNH - TƯỞNG NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

TƯỞNG NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA

I. Ý NGHĨA NGÀY LỄ

Chúa Giêsu trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh đã bị xử án tại dinh Philatô vào lúc tảng sáng. Người bị kết án tử hình, vác thập giá đến pháp trường, bị đóng đinh vào thập giá, bị treo lên và rồi Người tắt thở trên thập giá vào khoảng 3 giờ chiều.

Phần chúng ta, để sống xứng đáng ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta hãy chăm chú suy niệm về tình thương của Chúa Giêsu qua những khổ hình và cuộc tử nạn của Người được trình bày qua bài Thương Khó. Chúng ta hãy kết hợp lòng mình với những đau khổ mà Chúa Kitô đã chịu vì yêu thương ta và muốn cứu độ ta.

Nghi lễ hôm nay gồm có ba phần chính:

Phần I: Phụng vụ Lời Chúa

Phần II: Thờ lạy và suy tôn Thánh Giá

Phần III: Rước lễ

Tham dự những nghi thức chiều nay, xin Chúa cho chúng ta biết chết đi cho tội lỗi mình, để được sống lại với Chúa Kitô Phục Sinh.

"Niềm vinh dự của tôi là Thập giá Chúa Giêsu Kitô" (x Gal 6, 14).

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.