Trực Tuyến: Thánh lễ Truyền Dầu năm 2024

Thánh lễ Truyền Dầu sẽ được

Đức Giám mục giáo phận cử hành lúc:

8g00 ngày 26-03-2024 tại nhà thờ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.