Bổ nhiệm và chuyển đổi Linh mục tháng 7/2021

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

BỔ NHIỆM VÀ CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC

THÁNG 7/2021

 

Đức Giám mục giáo phận Long Xuyên đã bổ nhiệm và chuyển đổi các linh mục có tên dưới đây:

 

1/ Cha Giuse Đỗ Tiến Trình

- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Trảng Tranh - Giáo hạt Rạch Giá

- Nhiệm sở mới: Đi chữa bệnh

 

2/ Cha Gioan B. Nguyễn Công Lệnh

- Đương nhiệm: Cha quản sở giáo họ Kitô Vua, K.C1 - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Trảng Tranh - Giáo hạt Rạch Giá

 

3/ Cha Giuse Trần Đình Lợi

- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Hà Tiên - Giáo hạt Hà Tiên

- Nhiệm sở mới: Cha quản sở giáo họ Kitô Vua, K.C1 - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

 

4/ Cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh

- Đương nhiệm: Phục vụ tại  giáo xứ Bắc Xuyên - Giáo hạt Vĩnh An

- Nhiệm sở mới: Phục vụ tại giáo xứ Hà Tiên - Giáo hạt Hà Tiên

 

5/Cha Phêrô Nguyễn Hữu Tuyến

- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Tân Hải - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

- Nhiệm sở mới: Nghỉ hưu

 

6/ Cha Phêrô Nguyễn Hữu Phước

- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Thức Hóa, K.5a - Giáo hạt Tân Thạnh

- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Tân Hải, K.C2 - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

 

7/ Cha Phêrô Bùi Minh Chiến

- Đương nhiệm: Cha quản sở giáo họ Mẫu Tâm, K.B2 - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Thức Hóa, K.5a - Giáo hạt Tân Thạnh

 

8/ Cha Giuse Nguyễn Văn Tinh

- Đương nhiệm: Nghỉ dưỡng bệnh

- Nhiệm sở mới: Cha quản sở giáo họ Mẫu Tâm, K.B2 - Giáo hạt VĩnhThạnh

 

9/ Cha Phêrô Chu Văn Tần          

- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Cái Dầu - Giáo hạt Châu Đốc

- Nhiệm sở mới: Nghỉ hưu

 

10/ Cha Phaolô Nguyễn Minh Đăng

- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Bò Ót - Giáo hạt Long Xuyên

- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Cái Dầu - Giáo hạt Châu Đốc

 

11/ Cha Phanxicô X. Lê Phạm Khánh

- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Núi Tượng - Giáo hạt Long Xuyên

- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Bò Ót - Giáo hạt Long Xuyên

 

12/ Cha Phanxicô X. Đoàn Trung Lập

- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Hòa Hưng - Giáo hạt Rạch Giá

- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Núi Tượng - Giáo hạt Long Xuyên

 

13/ Cha Luy G. Mai Hùng Dũng

- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Năng Gù - Giáo hạt Long Xuyên

- Nhiệm sở mới: Nghỉ hưu

 

14/ Cha Phêrô Nguyễn Văn Sơn  

- Đương nhiệm: Cha giám quản giáo xứ Năng Gù - Giáo hạt Long Xuyên

- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Núi Tượng - Giáo hạt Long Xuyên

 

15/ Cha Phanxicô X. Nguyễn Trường Hải Đăng

- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Hòa Hưng - Giáo hạt Rạch Giá

- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Năng Gù - Giáo hạt Long Xuyên

 

16/ Cha Phêrô Trần Văn Quắn

- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Núi Tượng - Giáo hạt Long Xuyên

- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Hòa Hưng - Giáo hạt Rạch Giá

 

17/ Tân linh mục Giuse Nguyễn Mạnh Tiến                 

- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Năng Gù - Giáo hạt Long Xuyên

 

18/ Tân linh mục Gioakim Nguyễn Hoàng Huynh      

- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Môi Khôi - Giáo hạt Vĩnh An

 

19/ Cha Luca Nguyễn Chí Ty

- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Môi Khôi - Giáo hạt Vĩnh An

- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo họ Mân Côi Sóc Xoài - Giáo hạt Hà Tiên

 

20/ Cha Gioan Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Đương nhiệm: Phục vụ tại giáo họ Mân Côi Sóc Xoài - Giáo hạt Hà Tiên

- Nhiệm sở mới: Phục vụ tại Tiền Chủng viện Têrêsa Long Xuyên

 

21/ Tân linh mục Đaminh Hoàng Huy Hân                  

- Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Rạch Giá - Giáo hạt Rạch Giá

 

22/ Cha Phanxicô X. M. Trần Đình Hoành (CRM)

- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Hòn Đất) - Giáo hạt Hà Tiên

- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Rạch Giá - Giáo hạt Rạch Giá

 

23/ Cha Gioan Nguyễn Minh Nhựt

- Đương nhiệm: Phục vụ tại giáo xứ Năng Gù - Giáo hạt Long Xuyên

- Nhiệm sở mới: + Cha phó giáo xứ Rạch Giá - Giáo hạt Rạch Giá

                       + Linh hướng trường Khuyết Tật Tình Thương Mỹ Lâm

 

24/ Cha Vinhsơn Trần Huy Cường

- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Dương Đông (Phú Quốc) - Giáo hạt Rạch Giá

- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Hòn Đất) - Giáo hạt Hà Tiên

 

25/ Cha Vinhsơn Lê Hoài Tâm

- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Phú An - Giáo hạt Châu Đốc

- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Dương Đông (Phú Quốc) - Giáo hạt Rạch Giá

 

26/ Tân linh mục Giuse Phạm Công Thịnh                   

- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Phú An - Giáo hạt Châu Đốc

 

27/ Tân linh mục Micae Nguyễn Thành Đoán             

- Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Dương Đông (Phú Quốc) - Giáo hạt Rạch Giá

 

28/ Tân linh mục Raymunđô M. Nguyễn Viết Quang, CRM            

- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Ngọc Thạch - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

 

29/ Cha Vinhsơn Vũ Quốc Tuấn

- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Ngọc Thạch - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

- Nhiệm sở mới: Chuẩn bị đi học - Giúp văn phòng Tòa Giám Mục

 

30/ Tân linh mục Vinhsơn Trần Hải Linh                     

- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Trung Thành - Giáo hạt Tân Thạnh

 

31/ Cha Phanxicô X. Trịnh Quốc Đạt

- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Trung Thành - Giáo hạt Tân Thạnh

- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Hòa Giang - Giáo hạt Hà Tiên

 

32/ Tân linh mục Giuse Trịnh Hoàng Do          

- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Thạnh An - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

 

33/ Tân linh mục Micae Bùi Bảo An                              

- Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Hưng Văn (Phú Quốc) - Giáo hạt Rạch Giá

 

34/ Cha Phêrô Huỳnh Văn ThaMF

- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Hưng Văn (Phú Quốc) - Giáo hạt Rạch Giá

- Nhiệm sở mới: Trở về Hội Dòng

 

35/ Tân linh mục Martino Nguyễn Vũ Trần Hoàng   

- Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp - Giáo hạt Tân Hiệp

 

36/ Tân linh mục Gioan B. Lê Vân Nam                                   

- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Mỹ Thạnh - Giáo hạt Long Xuyên

 

37/ Tân linh mục Giuse Phạm Ngọc Tuấn                    

- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Thạnh An - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

 

38/ Tân linh mục Giêrônimô M. Đỗ Quang BìnhCRM                    

- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Tri Tôn - Giáo hạt Châu Đốc

 

39/ Cha Bênađô M. Cao Thanh BìnhCRM

- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Hòa Phú - Giáo hạt Rạch Giá

- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Hòa Phú - Giáo hạt Rạch Giá

 

40/ Cha Gioan Baotixita M. Đinh Công Hiển, CRM

- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Hòa Phú - Giáo hạt Rạch Giá

- Nhiệm sở mới: Cha quản sở giáo họ Xẻo Tam - Giáo hạt Rạch Giá

 

41/ Cha Giêrônimô M. Nguyễn Trung Cương, CRM

- Đương nhiệm: Cha quản sở giáo họ Xẻo Tam - Giáo hạt Rạch Giá

- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Hòa Phú - Giáo hạt Rạch Giá

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.