Ca Đoàn Các Thánh

Ngày Ra Mắt Ca Đoàn Các Thánh

Ngày Ra Mắt Ca Đoàn Các Thánh

vào ngày 01 tháng 11 năm 2020, tại thánh đường giáo xứ Hưng Văn, Ca đoàn Các Thánh chính thức ra mắt và chọn các Thánh làm quan thầy cho ca đoàn của mình.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.