Lịch Phụng vụ

PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

Hội Thánh kết thúc 50 ngày của Mùa Phục Sinh bằng lễ mừng trọng thể Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

  • Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2020

    Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2020

    Trình bày mỹ thuật, đầy đủ các ngày lễ, bài đọc, màu áo lễ, ngày kính các Thánh để tiện lợi theo dõi suốt năm. Lịch Công Giáo 2020 được soạn thảo dựa theo Lịch Phụng vụ của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.