Giáo Lý Đức Tin

Lời cầu nguyện của Đức Giêsu với Chúa Cha

Lời cầu nguyện của Đức Giêsu với Chúa Cha

Trong buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 08.02.2012, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tiếp tục trình bày loạt bài giáo lý về cầu nguyện với bài thứ 26: Lời cầu nguyện của Đức Giêsu với Chúa Cha. Sau đây là toàn văn bài giáo lý của Đức Thánh Cha.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.