Phụng Vụ

LỜI MỜI GỌI ĐẾN VỚI GIỜ KINH PHỤNG VỤ

LỜI MỜI GỌI ĐẾN VỚI GIỜ KINH PHỤNG VỤ

Tất cả chúng ta đều là tư tế nhờ phép rửa, và cùng với đó là lời mời gọi cầu nguyện cho thế giới như một tư tế thông qua lời cầu bàu của Chúa Kitô và Giáo hội. Điều này chính xác là gì?

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.