Mục Vụ

Hôn nhân Công Giáo

Hôn nhân Công Giáo

Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự” (Mt 22,8).

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.