Hội Lòng Thương Xót

Đền thờ Lòng Chúa Thương Xót

Đền thờ Lòng Chúa Thương Xót

“... Tôi thấy Chúa Giêsu trong một vẻ đẹp khôn tả. Ngài nói với tôi rằng Ngài muốn có một hội dòng như thế càng sớm càng tốt, và con sẽ sống ở đó cùng với các chị em khác.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.