Lẽ Sống

Lẽ Sống: Cái bóng

Lẽ Sống: Cái bóng

Có nép mình dưới bóng cây thập giá của Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể thoát được cái bóng của không biết bao nhiêu phù phiếm, hư ảo trong cuộc sống của chúng ta.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.