Phút Cầu Nguyện

Ba cách để dâng mình cho Chúa

Ba cách để dâng mình cho Chúa

Thánh Phaolô mạnh mẽ thúc dục chúng ta: “Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người” (Rm 12,1).

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.