Ơn Gọi

Ơn gọi dâng hiến

Ơn gọi dâng hiến

Cầu chúc cho những người dấn thân trong mọi ơn gọi luôn tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc cho cuộc đời.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.