Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 14 TN NĂM B

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 14 TN NĂM B

Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.6 Người lấy làm lạ vì họ không tin.

 • Vui Học Thánh Kinh Lễ Mình Máu Chúa Kitô B

  Vui Học Thánh Kinh Lễ Mình Máu Chúa Kitô B

  Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy." Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều...

 • Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

  Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

  Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần

 • VHTK CN I Mùa Vọng B

  VHTK CN I Mùa Vọng B

  Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức! "

 • VHTK Chúa Nhật 33 TN Năm A

  VHTK Chúa Nhật 33 TN Năm A

  Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người.

 • VHTK Chúa Nhật 32 TN Năm A

  VHTK Chúa Nhật 32 TN Năm A

  "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.

 • VHTK Chúa Nhật 29 TN Năm A

  VHTK Chúa Nhật 29 TN Năm A

  Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy.

 • VHTK Chúa Nhật 27 TN Năm A

  VHTK Chúa Nhật 27 TN Năm A

  Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

 • VHTK Chúa Nhật 25 TN Năm A

  VHTK Chúa Nhật 25 TN Năm A

  "Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.

 • VHTK Chúa Nhật 23 TN Năm A

  VHTK Chúa Nhật 23 TN Năm A

  "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.

 • VHTK Chúa Nhật 22 TN Năm A

  VHTK Chúa Nhật 22 TN Năm A

  “Ai muốn theo thầy, phải từ bỏ chính mình,mvác thập giá mình mà theo”. Tin Mừng thánh Mátthêu 16,24

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.