VHTK CN I Mùa Vọng B

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG B


Tin Mừng thánh Máccô 13,33-37

 

33 "Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến.34 Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức.35 Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng.36 Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ.37 Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức! "

33 Be watchful! Be alert! You do not know when the time will come.

34 It is like a man traveling abroad. He leaves home and places his servants in charge, each with his work, and orders the gatekeeper to be on the watch.

35 Watch, therefore; you do not know when the lord of the house is coming, whether in the evening, or at midnight, or at cockcrow, or in the morning.

36 May he not come suddenly and find you sleeping.

37 What I say to you, I say to all: 'Watch!'"

I. HÌNH TÔ MÀU
 

vhtk

 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy ghi câu Tin Mừng thánh Máccô 13,33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu kêu gọi anh em phải coi chừng, phải làm gì vì anh em không biết khi nào thời ấy đến? (Mc 13,33)
a. Cầu nguyện.
b. Tỉnh thức.
c. Tránh xa tội lỗi.
d. Tránh xa biệt phái.

02. Khi người chủ trẩy đi phương xa, để lại nhà, trao quyền cho ai? (Mc 13,34)
a. Các môn đệ.
b. Các đầy tớ.
c. Các tá điền.
d. Các tư tế.

03. Chủ nhà có thể đến vào những lúc nào? (Mc 13,35)
a. Nửa đêm.
b. Rạng sáng.
c. Lúc chập tối.
d. Cả a, b và c đúng.

04. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, biết anh em đang làm gì? (Mc 13,36)
a. Làm việc.
b. Chè chén say sưa.
c. Ngủ.
d. Tỉnh thức

05. Điều Thầy nói với anh em, Thầy cũng nói với mọi người… … (Mc 13,37)
a. Phải canh thức.
b. Phải sám hối.
c. Phải tin vào Tin Mừng.
d. Phải cầu nguyện.

III. Ô CHỮ

 

Những gợi ý

 

01. Ai sẽ trở về bất thần bắt gặp anh em đang ngủ? (Mc 13,36)

02. Đây là lúc ông chủ có thể trở về? (Mc 13,35)

03. Ông chủ trẩy đi đâu, để lại nhà trao quyền cho các đầy tớ của mình? (Mc 13,34)

04. Anh em phải làm gì vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến? (Mc 13,35)

05. Khi người chủ trẩy đi phương xa, để lại nhà, trao quyền cho ai? (Mc 13,34)

06. Đây là lúc ông chủ có thể trở về? (Mc 13, 35)

07. Ông chủ chỉ định cho mỗi người mỗi việc, và ra lệnh cho ai phải canh thức? (Mc 13,34)

08. Điều Thầy nói với anh em, Thầy cũng nói với mọi người… … (Mc 13,37)

 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến."
Tin Mừng thánh Máccô 13,33

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Tỉnh Thức

* Tin Mừng thánh Máccô 13,33 :

"Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến."

 

II. Trắc Nghiệm

01. b. Tỉnh thức (Mc 13,33)
02. b. Các đầy tớ (Mc 13,34)
03. d. Cả a, b và c đúng (Mc 13,35)
04. c. Ngủ (Mc 13,36)
05. a. Phải canh thức (Mc 13,37)

 

III. Ô Chữ

01. Ông chủ (Mc 13,36)
02. Nửa đêm (Mc 13,35)
03. Phương xa (Mc 13,34)
04. Canh thức (Mc 13,35)
05. Đầy tớ (Mc 13,34).
06. Chập tối (Mc 13, 35)
07. Người giữ cửa (Mc 13,34)
08. Phải canh thức (Mc 13,37).

 

Hàng dọc: Canh Thức

 

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.