Thiếu Nhi

BẢY BÍ TÍCH LÀ GÌ???

BẢY BÍ TÍCH LÀ GÌ???

Các bí tích là những hoạt động của Thiên Chúa để qua đó, Chúa tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa dành cho các con trai và con gái của Ngài.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.