Tin Tức

Kinh Truyền Tin 21/7: Sự nghỉ ngơi và lòng thương cảm

Trưa Chúa Nhật ngày 21/7, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật XVI thường niên.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.