Loan Báo Tin Mừng

Tôn Thờ Thiên Chúa

Chuyên đề: Người Giáo dân Thiên niên kỷ mới do Linh mục Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh - Tiến sĩ Mục vụ trình bày. Chủ đề: Tôn thờ Thiên Chúa

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.