Ngày Ra Mắt Ca Đoàn Các Thánh

Vào lúc 17g30 ngày 01 tháng 11 năm 2020, tại thánh đường giáo xứ Hưng Văn, Thánh lễ đồng tế mừng lễ Các Thánh Nam Nữ Trên Trời.

Ca đoàn Các Thánh chính thức ra mắt và chọn các Thánh làm quan thầy cho ca đoàn của mình. 

 

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.