Chúa Nhật 03/07/2022 Thiếu Nhi Xứ Đoàn vui mừng chào đón hai Thầy

Chúa Nhật 03/07/2022
Thiếu Nhi Xứ Đoàn vui mừng chào đón hai Thầy giúp tháng về dạy giáo lí hè và chuẩn bị tổ chức cắm trại hè cho chúng con.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.