DANH SÁCH CÁC CA ĐOÀN + HỘI ĐOÀN

 1. Ca Đoàn Cecilia:
 • Trưởng ca đoàn: Maria BÙI THỊ HUYỀN NƯƠNG
 • Phó ca đoàn: Maria NGUYỄN THỊ LAN CHI
 • Thủ quỹ: MariaTêrêsa TRỊNH THỊ XUÂN MAI
 • Trưởng ban ẩm thực: Têrêsa CÙ THỊ XUÂN LOAN

 

 1. Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam:
 • Trưởng ca đoàn: Anna LÊ THỊ HẬU
 • Phó ca đoàn: Giuse NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
 • Phó ca đoàn: Maria NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG
 • Thủ quỹ: Maria NGUYỄN MỸ HƯƠNG

 

 1. Ca Đoàn Các Thánh:
 • Trưởng ca đoàn: Maria PHẠM THỊ THU
 • Phó ca đoàn: Maria TRẦN QUỲNH MY

 

 1. Ca Đoàn Têrêsa:
 • Trưởng ca đoàn: Anna LÊ THỊ HẬU

 

 1. Ca Đoàn Giới Hiền Mẫu:
 • Trưởng ca đoàn: Maria TRẦN THỊ THÁI
 • Phó ca đoàn: Têrêsa NGUYỄN THỊ HỒNG LĨNH
 • Thủ quỹ: Têrêsa PHẠM THỊ HỒNG THANH

 

 1. Ca Đoàn Giới Gia Trưởng:
 • Trưởng ca đoàn: Phêrô TRẦN HỮU TUYẾN
 • Phó ca đoàn: Phaolô NGUYỄN THIỆN TOÀN

 

 1. Hội Tôpia:
 • Trưởng hội: Phêrô NGUYỄN HOÀNG CHÂU
 • Phó Hội: Phêrô TRẦN HỮU TUYẾN
 • Phó Hội: Gioan TRẦN VĂN SƠN

 

 1. Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh:
 • Đoàn Trưởng: Giuse NGUYỄN ĐẮC THUỶ
 • Đoàn Phó: Anna TRẦN THỊ ĐẠI
 • Thư ký: Gioan Baotixita LÊ TỬ HOÀNG
 • Thủ Quỹ: Phêrô CAO VĂN THANH
 • Phó Học Tập: Phêrô NGUYỄN LÂM

 

 1. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể - Xứ Đoàn Phanxicô Xavie:
 • Xứ Đoàn Trưởng: Anna LÊ THỊ HẬU
 • Xứ Đoàn Phó (Nội): Maria BÙI THỊ HUYỀN NƯƠNG
 • Xứ Đoàn Phó (Ngoại): Têrêsa LÊ THỊ NGỌC GIÀU
 • Thư Ký: Maria PHẠM HỒNG NHUNG
 • Thủ Quỹ: Anna TRẦN THỊ THUÝ
 • Trưởng Ban Giáo Lý Đức Tin: Maria VŨ THẠCH THẢO VY

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.