Giáo Khu Thánh Tô-ma Mừng Bổn Mạng 03/07/2024

Ngày 03/07: Thánh Tôma, Tông đồ

BỔN MẠNG GIÁO KHU THÁNH TÔ-MA

Gx. HƯNG VĂN

Dù không được thấy Chúa hiện ra, nhưng ta tin vào lời chứng của các tông đồ là những người đã thấy Chúa. Phúc cho ai không thấy mà tin. Ai tin sẽ được ơn bình an của Chúa Phục Sinh.

 

 

 

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.