Gx. Hưng Văn chia tay Thầy xứ: Giuse Nguyễn Sơn Lâm

Gx. Hưng Văn chia tay Thầy xứ sau 1 năm mục vụ tại Gx. Hưng Văn

Thầy Giuse Nguyễn Sơn Lâm

Tạ ơn Chúa & cám ơn Thầy

 

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.