Gx.Hưng Văn Rước Kiệu Đức Mẹ - Kết Thúc Tháng Hoa

Giáo xứ Hưng Văn
Rước Kiệu Kính Đức Mẹ - Kết Thúc Tháng Hoa - Tháng Đức Mẹ


Tuy tháng hoa khép lại… nhưng tấm lòng của mỗi người trong Gx. Hưng Văn luôn luôn rộng mở, để dâng lên Chúa và Mẹ Marria những lời kinh, những việc lành đạo đức, những nghĩa cử bác ái - yêu thương…!!!!

Dẫu là kết thúc Tháng Hoa

Mỗi ngày vẫn mãi ngợi ca Mẹ lành

Dẫu đời thập giá vây quanh

Đường đi có Mẹ trở thành bình yên.

 

 

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.