Lịch Mục vụ của Đức Giám mục tháng 05/2024

Lịch Mục vụ của Đức Giám mục tháng 05/2024

Ban Truyền Thông xin gửi đến quý cha và bạn đọc Lịch Mục vụ tháng 05/2024 của Đức Giám mục để chúng ta cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện.

 

 

Download File tại đây

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.