Lịch Phụng vụ trực tuyến tại nhà nguyện Tòa Giám mục

LỊCH PHỤNG VỤ TRỰC TUYẾN TẠI NHÀ NGUYỆN TÒA GIÁM MỤC

 

Ban Truyền thông xin gửi đến quý cha và cộng đoàn Dân Chúa Lịch Phụng vụ trực tuyến tại Tòa Giám mục giáo phận Long Xuyên từ sáng thứ hai ngày 26/07/2021.

Xem trên kênh youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC9vCVKplUk2GOhU2vUbBdwA

 

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.