Ơn Toàn xá khi cử hành Đại lễ Thánh Đa Minh

 

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.