QUÁN CƠM HUYNH ĐỆ - GIÁO XỨ HƯNG VĂN (Ngày 20/8)

 

“QUÁN CƠM HUYNH ĐỆ” GIÁO XỨ HƯNG VĂN

Ngày hôm nay, 20/8/2021 "Quán Cơm Huynh Đệ" của Giáo xứ Hưng Văn tiếp tục thực hiện với hơn 230 xuất cơm.

Xin hết lòng cảm ơn những tấm lòng quảng đại đã góp công, góp của để mang lại những phần cơm ngon và bổ dưỡng cho những người đang gặp khó khăn trong "thời Covid".

-----------------

MỘT VÀI HÌNH ẢNH NGÀY 20/8

 

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.