QUÁN CƠM HUYNH ĐỆ - GIÁO XỨ HƯNG VĂN (Ngày 21/8)

“QUÁN CƠM HUYNH ĐỆ” GIÁO XỨ HƯNG VĂN

Ngày thứ 04 giáo xứ Hưng Văn tổ chức nấu cơm cho bà con gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19. Hôm nay giáo xứ chuẩn bị hơn 250 phần cơm để phát cho bà con, trước khi phát cơm, cha xứ mời gọi mọi người cùng hướng về Đài Đức Mẹ để cùng tạ ơn Mẹ và cám ơn những ân nhân đã quảng đại góp công góp của giúp bà con có được những phần ăn ngon.

-----------------

MỘT VÀI HÌNH ẢNH NGÀY 21/8

 

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.