Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần IX Mùa Thường Niên | Mc 12,13-17 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA TUẦN IX MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (12,13-17)

13 Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-dê đến cùng Đức Giêsu để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy. 14 Những người này đến và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?”. 15 Biết họ giả hình, Đức Giêsu nói: “Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem!”. 16 Họ liền đưa cho Người. Người hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?”. Họ đáp: “Của Xê-da”. 17 Đức Giêsu bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.

SUY NIỆM

Những người Pharisêu và nhóm Hêrôđê nơi trang Tin mừng hôm nay đã mượn cớ nộp thuế để gài bẫy Chúa Giêsu. Nếu Người đồng ý nộp thì bị đồng hóa với việc ủng hộ đế quốc Rôma mà phản bội lại dân tộc. Còn nếu chọn không nộp thì thể hiện hành động chống lại chính quyền hiện tại. Cả hai cách trả lời đều dẫn đến nguy hiểm.

Thế nhưng Chúa Giêsu thật khôn ngoan khi trả lời: “của Xêda trả về cho Xêda, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa”. Chúa Giêsu không ủng hộ sự bóc lột nhưng cũng không chống đối, loại trừ quan quyền. Từng tương quan đều có chỗ theo phạm vi của mình. Hãy chiêm ngắm một Chúa Giêsu đã nhập thể để sống trọn như một con người, ngoại trừ tội lỗi; và Người dạy chúng ta ý thức bổn phận mỗi người nơi môi trường mình đang sinh sống.

Trong môi trường gia đình và xã hội, hay cả trong cộng đoàn tu trì và giáo xứ đều luôn có những con người tốt, bên cạnh những con người chưa tốt. Điều quan trọng không phải để ta lên án hay loại trừ họ, nhưng biết lấy sự công bằng, tình thương và sự hy sinh để hoán cải những hành động xấu. Thật vậy, bổn phận của chúng ta không phải kêu gọi sự chống đối hay loại trừ người khác, nhưng bằng chính đời sống đầy chất Tin mừng của người môn đệ. Tôi sẽ thể hiện cho người khác nhận ra thế nào là công chính, thế nào là phục vụ và yêu thương tha nhân. Có như thế, mỗi Kitô hữu sẽ góp phần xây dựng quê hương và môi trường sống xung quanh mình, mỗi ngày một thuộc về nước Thiên Chúa hơn.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin thương tiếp tục hướng dẫn và nâng đỡ, giúp mỗi người chúng con trở nên muối men và ánh sáng nơi cuộc sống trần thế, để mai sau cùng được vui hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.