Thánh Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương (22/08/2022 - Khai mạc Năm Thánh)

NĂM THÁNH MỪNG KIM KHÁNH CUNG HIẾN NHÀ THỜ CHÁNH TÒA LONG XUYÊN (15/08/1973 - 15/08/2023)
Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương (22/08/2022 - Khai mạc Năm Thánh)
Cộng đoàn Giáo Xứ Hưng Văn cùng hướng về Giáo Phận tổ chức thánh lễ mừng kính Mẹ 
Sau đó, cộng đoàn dân Chúa dâng lên những đóa hoa tươi thắm và những tấm lòng của mỗi người con trong Giáo Xứ yêu mến Mẹ
Mẹ Maria, xin thương đến xứ đạo con đây. Trong tình yêu Mẹ hiệp nhất yêu thương, muôn người luôn sống theo gương Mẹ, niềm tin mãi sáng lên đẹp tươi
 

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.