Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Nữ Mônica - Bổn Mạng Giới Hiền Mẫu Giáo Xứ

Vào lúc 5g00 sáng thứ năm, ngày 27/08/2020 tại thánh đường An Thới, Giáo xứ Hưng Văn, thánh lễ mừng kính thánh nữa Mônica - Bổn mạng quý bà hội hiền mẫu, các bà mẹ Công giáo. 

Chủ tế trong thánh lễ là Cha phó Phêrô, cùng đồng tế có Cha xứ Giuse, hiện diện trong thánh lễ có quý thầy xứ, quý Sơ, quý thành viên hội Hiền mẫu, đông đảo cộng đoàn tham dự. 

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế đã gợi lên hình ảnh thánh Mônica qua tiểu sử tóm tắt của ngài, và qua đó mẫu gương tuyệt vời cho các bà vợ, các bà mẹ trong gia đình giáo xứ biết noi gương sáng của thánh nhân trong đời sống của mình. 

Chai sẻ trong thánh lễ, cha xứ Giuse đã gợi cho chúng ta thấy người phụ nữ kiên trì trong cầu nguyện, trong hy sinh qua đời sống của thánh Mônica. Từ đó, cha hướng cộng đoàn đến đời sống của người vợ, người mẹ, người bà trong gia đình, phải là chứng nhân của tình yêu Chúa trong gia đời sống của mình. Có tình yêu mới cảm hóa được người khác và gương sáng cho người khác noi gương. 

Cuộc đời của thánh nhân với những biến cố vui buồn, thành công hay thất bại đều kết hợp với Chúa. Ngài luôn phó thác mọi sự trong sự an bài của Thiên Chúa.

Trong đời sống của chúng ta cũng biết phó thác cho Chúa mọi sự, để Chúa lo liệu cho chúng ta tất cả, để sự hy sinh và cầu nguyện sinh ích lợi cho chính mình và người xung quanh chúng ta.

kết thúc thánh lễ là những lời chúc mừng tới quý bà trong niềm vui mừng bổn mạng hôm nay. 


BTT GX

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.