Thánh Lễ tạ ơn kỷ niệm 2 năm Hồng Ân Linh Mục: Cha Phó Phaolo Phạm Vũ Minh

Thánh Lễ tạ ơn
- Mừng kỷ niệm 2 năm Hồng Ân Linh Mục:
- Cha Phó Phaolo Phạm Vũ Minh
& Chia tay 2 Thầy giúp tháng hè:
- Thầy Vinh Sơn Nguyễn Ngọc Khoa
- Thầy Giuse Tạ Thiên Tâm
Cộng đoàn cùng Cha Phó & 2 Thầy để Tạ Ơn Thiên Chúa & cám ơn mọi người…!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.