Thứ Hai tuần 12 TN – SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ: Bổn Mạng Giáo khu Thánh Gioanbaotoxita - Gx. Hưng Văn

Thứ Hai tuần 12 thường niên – SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ Trọng. – Gioan Tiền Hô

Giáo khu Thánh Gioanbaotoxita - Gx. Hưng Văn
Mừng bổn mạng Thánh Gioanbaotixita

 

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.