THƯ NGỎ XIN GIÚP ĐỠ SỬA NHÀ THỜ Gx.HƯNG VĂN

THƯ NGỎ
XIN GIÚP ĐỠ TU SỬA NHÀ THỜ

 Xin mọi người CẦU NGUYỆN cho công việc Tu Sửa Nhà Thờ được mọi sự bình an!

 

 

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.