Thứ Sáu, 22.10: NGÀY TOÀN QUỐC GIỮ CHAY

Thứ Sáu, 22.10: NGÀY TOÀN QUỐC GIỮ CHAY
(Luật buộc như ngày Thứ Sáu Tuần Thánh)✝️Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi các tín hữu sống thời gian dịch bệnh này như “Mùa Chay đặc biệt trong đời sống Kitô hữu”. Các ngài nhắc rằng ba việc đạo đức căn bản mà Giáo hội kêu gọi chúng ta thực hiện trong mùa Chay – cầu nguyện, chay tịnh và làm việc bác ái – là những việc cần làm trong thời dịch bệnh.

✝️Trong thư HĐGMVN gửi cộng đồng dân Chúa: Sống đức tin thời đại dịch, đã đề nghị Thứ Sáu 22 tháng 10 là NGÀY TOÀN QUỐC GIỮ CHAY (như Thứ Sáu Tuần Thánh), mỗi người làm một việc thiện để giúp nạn nhân đại dịch.

https://tgpsaigon.net/.../thu-hoi-dong-giam-muc-viet-nam

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.