TIN GIÁO XỨ 03/08/2022

Quay đi quay lại đã kết thúc một tháng Thiếu Nhi Xứ Đoàn chúng con được đón tiếp quý Thầy tới Giáo Xứ của chúng con. Trong một tháng qua, Thiếu Nhi chúng con được học tập, vui chơi và được đồng hành cùng quý Thầy, được quý Thầy dạy dỗ và chi bảo rất nhiều điều. Đặc biệt là trong hai ngày cắm trại của Giáo Xứ vừa qua được hoành tráng và thành công tốt đẹp cũng là nhờ một phần có sự giúp đỡ, hướng dẫn của quý Thầy. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, Thiếu Nhi chúng con xin cảm ơn quy Thầy về tất cả mọi việc mà Thầy đã làm cho Thiếu Nhi chúng con trong một tháng vừa qua. Bên cạnh đó chúng con cũng xin quý Thầy bỏ qua cho chúng con về những lời nói, hành động vô tình khiến quý Thầy buồn lòng. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành đến trên quý Thầy, gìn giữ và bảo vệ quý Thầy trên con đường dâng hiến mà quý Thầy đã chọn

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.