Chúa Nhật 07/08
Sau thánh lễ Thiếu nhi, chúng con được quý Thầy- quý Cô glv cũng như quý Trưởng tổ chức sinh hoạt đầu tháng
Những trò chơi, cử điệu hấp dẫn mới lạ khiến mỗi người chúng con không ngại thời tiết xấu mà lăn xả vào các trò chơi mà quý Thầy đã hướng dẫn

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.