BỔN MẠNG CA ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

NOI GƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO: SỐNG ĐỨC TIN HÔM NAY

Hôm nay, Giáo Hội Việt Nam sắp kết thúc năm Thánh năm Thánh tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam kỷ niệm 30 năm Các Ngài được tuyên Thánh. Quả thế, cách đây 30 năm, 19/6/1988, Giáo Hội Công giáo Việt Nam vui mừng hãnh diện với Các Thánh Tử đạo Việt Nam, hãnh diện vì đức tin sáng ngời của các Ngài trước biết bao cuộc bách hại bạo tàn. Gông cùm, đòn roi và án tử đã trở nên con đường để các Ngài cùng Chúa Giêsu tiến lên đồi Canvê. Dòng máu tình yêu của các Ngài đã tưới gội cho hạt mầm đức tin của lớp lớp con cháu được lớn mạnh trên quê hương Việt Nam con rồng cháu tiên. Các Ngài đã hát bài ca tán dương Thiên Chúa bằng chính sự sống của mình, nhờ đó, các Ngài được phúc hiển vinh trong hàng ngũ các Thánh trên Trời.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.