Thánh Lễ Ra Mắt Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Giáo Xứ Hưng Văn

Thánh Lễ ra mắt Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Vào lúc 17g30, ngày 15.11.2020, tại nhà thờ An Thới, Giáo xứ Hưng Văn, thánh lễ đồng tế ra mắt Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam phục vụ ca hát cộng đoàn vào các chiều Chúa nhật hằng tuần. 

 

BTT GX

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.