Cuộc lạc quyên “Đồng tiền Thánh Phêrô” - cơ hội hỗ trợ sứ mạng của ĐTC Phanxicô

Cuộc lạc quyên “Đồng tiền Thánh Phêrô” - cơ hội hỗ trợ sứ mạng của ĐTC Phanxicô

 

Ngày Thế giới hỗ trợ việc bác ái của Đức Giáo hoàng là cơ hội để các tín hữu giúp Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với những người đau khổ.

Mỗi đóng góp, ngay cả những đóng góp nhỏ nhất, vào ngày đặc biệt này hay những ngày khác trong năm, đều là một sự hỗ trợ ý nghĩa cho sứ vụ của Đức Thánh Cha - sứ vụ hòa bình, bác ái, gần gũi với những người gặp khó khăn.

Sứ mạng của Đức Thánh Cha hiện nay cần thiết hơn bao giờ hết trong một thế giới bị tàn phá bởi chiến tranh, dịch bệnh, chạy đua tái vũ trang, những bất công, đau khổ của nhiều người nghèo, các cuộc tấn công vào sự thánh thiêng của sự sống con người và phẩm giá con người.

Các hoạt động phục vụ của các cơ quan của Tòa Thánh hỗ trợ Đức Thánh Cha hàng ngày mang tiếng nói và sự gần gũi cụ thể của ngài đến với nhiều hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các hoạt động bác ái giúp các cá nhân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chiến tranh.

Sứ điệp của Người Kế vị Thánh Phêrô là một sứ điệp phổ quát, bắt nguồn từ Tin Mừng. Để đến được với mọi người, sứ điệp này cần sự hỗ trợ của mỗi người chúng ta. Đóng góp của chúng ta có thể giúp Đức Thánh Cha trợ giúp người khác, cộng tác với sứ mạng của ngài, làm cho sự gần gũi của ngài có thể đến với tất cả các vùng ngoại vi về mặt địa lý và hiện sinh, hợp tác để đưa thông điệp và tiếng nói ngôn sứ của ngài đến khắp thế giới, hỗ trợ hoạt động không mệt mỏi của ngài vì hòa bình và tình huynh đệ.

“Đồng tiền Thánh Phêrô” là một đóng góp tuy nhỏ nhưng có giá trị biểu tượng rất lớn. Đó là một cách cụ thể để củng cố ý thức thuộc về Giáo hội và tình yêu của chúng ta đối với Đức Thánh Cha, người đứng đầu tất cả các Giáo hội trong tình bác ái.

Quyên góp cho “Đồng tiền Thánh Phêrô” không chỉ giúp Đức Thánh Cha giúp đỡ những người đau khổ, mà còn tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng và hỗ trợ các Giáo hội địa phương thông qua các cơ quan của Tòa Thánh và mạng lưới các tổ chức đại diện của ngài trên thế giới, thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện, giáo dục, hòa bình, công lý và tình huynh đệ.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.