DANH SÁCH CÁC LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ TẠI GX.HƯNG VĂN - AN THỚI

DANH SÁCH CÁC LINH MỤC

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI GIÁO XỨ HƯNG VĂN – AN THỚI

STT

            LINH MỤC CHÁNH XỨ

  THỜI GIAN

 

STT

                LINH MỤC PHÓ XỨ

  THỜI GIAN

 

 1.

     GIUSE  TRẦN ĐÌNH LỮ

 1957-1958

RIP

 1.

     PHÊRÔ  PHÙNG VIẾT MỸ

 1958-1959

RIP

 2.

     PHÊRÔ  PHÙNG VIẾT MỸ

 1959-1963

RIP

 2.

     MICAE   HOÀNG ĐÌNH CUNG

 1961-1963

 

 3.

     MICAE  HOÀNG ĐÌNH CUNG

 1963-1969

 

 3.

     GIUSE   VŨ PHI PHƯỢNG

 1963-1966

RIP

 4.

     PHÊRÔ  TRẦN QUANG MINH

 1966-1968

RIP

 5.

     GIUSE   TRƯƠNG TIẾN ĐỊNH

 1968-1969

 

 4.

     GIUSE  TRƯƠNG TIẾN ĐỊNH

 1969-1975

 

 6.

     ANRÊ  NGUYỄN VĂN TỪ

 1969-1973

 

 7.

     GIUSE TRẦN ĐỊNH

 1973-1974

RIP

 8.

     VINHSƠN TRẦN THANH THOẢ

 1973-1974

RIP

 9.

     GIUSE NGUYỄN VĂN BÂN

 1974 -1975

 

 10.

     MICAE NGUYỄN CÔNG DANH

 1975

RIP

 5.

     GIUSE  VŨ PHI PHƯỢNG

 1975-1997

RIP

 11.

     GIOAN  TRẦN VĂN TRÔNG

 1994 -1997

 

 12.

     FX. NGUYỄN PHƯƠNG NAM

 1997

 

 6.

     GIOAN TRẦN VĂN TRÔNG

 1997- 2013

 

 13.

     VINHSƠN  NGUYỄN VĂN CẢNH

 2004 - 2011

 

 14.

  FX.  NGUYỄN  TRƯỜNG  HẢI  ĐĂNG

 2008 - 2013

 

 15.

     PHAOLÔ VŨ BÁ LINH

 2011 - 2016

 

 7.

  FX. NGUYỄN TRƯỜNG  HẢI  ĐĂNG

 2013 -2018

 

 16.

     PHAOLÔ  NGUYỄN  NGÔ  ĐÌNH

 2016-2018

 

 8.

     VINHSƠN NGUYỄN VĂN CẢNH

 2018 - 2019

 

 

 

 

 

 9.

     GIUSE TRẦN VĂN THỊNH

  2019 - NAY

 

 17.

     PHÊRÔ  HUỲNH VĂN THA

 2019 -2021

 

 18. 

     MICAE  BÙI BẢO AN

 2021 - 2022

 

 19.

     PHAOLÔ  PHẠM VŨ MINH

 2022 - NAY

 

 20.

     PHÊRÔ  NGUYỄN MINH DÀO

 2023 - NAY

 

 21. 

 

 

 

 22.

 

 

 

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.